Tornádo v Posázaví 2001

 

Toto tornádo bylo na našem území pravděpodobně nejsilnějším za posledních 10 let. Jak podle napáchaných škod, tak i podle rozsahu dokumentace. Vytvořilo se nad Mirošovicemi (okr. Kutná Hora)16 h 21. května 2001 a zaniklo v oblasti Okrouhlice (okr. Havlíčkův Brod) kolem 18 h.

Tornádo pravděpodobně vzniklo nad Milošovicemi (nebo západně od nich), svědci jej popisují jako mohutný trychtýř, který se postupně spustil k zemskému povrchu. Následně se rozšířilo do podoby širokého válce, zužujícího se směrem dolů. V něm vznikaly savé víry menšího měřítka, zato však větší intenzity, obíhající kolem středu "nosného" tornáda. Západně od Zahájí trychtýř tornáda zanikl, svědci popisují "rozpad tornáda na dvě části" - nejspíš popisují zánik kondenzační části tornáda (trychtýře), po kterém mohly dále přežívat jednotlivé savé víry (přibližně po Štičí). V tomto prostoru tornádo vytvořilo stopu škod širokou cca 400 až 500 m, dlouhou kolem 4,5 km. V ní se nacházejí dva polomy - jeden západně od Velké Paseky, druhý mezi Velkou Pasekou a Zahájím. Stromy zde byly polámány, případně vyvráceny všemi možnými směry, což nepřímo svědčí o přítomnosti savých vírů. Nicméně v pravé části stopy převládá směr k východu (tedy ve směru postupu tornáda), zatímco v levé části stopy směr opačný. Většina stavení ve stopě tornáda přišla zcela o střešní krytinu, případně i o krovy, jejichž nosné trámy pak byly rozsety po okolí. Ovocné stromy byly vykrouceny či vytrhány z kořenů a přeneseny na větší vzdálenosti, některé byly vláčeny po zemi. Zatímco v některých částech tornádo (nebo jeho savé víry) doslova "uválcovaly" trávu, jinde šlo těsně nad zemí - zatímco ovocné stromy byly vytrhány z kořenů, okolní rajčata či jahody zůstaly netknuty.

V prostoru Pekelsko - Kožlí - Bojiště není výskyt víru doložen, škody zde byly pravděpodobně způsobeny silnějším downburstem, resp. microburstem (lesní polom severně od Kožlí). Nicméně podle (zatím jediného) svědectví z Ledče nad Sázavou byl spatřen "rotující hladký kornout, nedotýkající se zemského povrchu" ve směru na Bojiště, tudíž ani zde přítomnost tornáda nebo jeho savých víru zcela vyloučit nelze...

Další pás nesouvislých škod se táhne od Vilémovic (východně od Světlé) přibližně po Okrouhlice, přičemž svědecky je doložen výskyt tornáda ve Vilémovicích a jejich okolí, jednak v Mrzkovicích (v obou případech více nezávislých svědků). V ostatních částech tohoto pásu území výskyt tornáda není jednoznačně doložen, snad jedině u Dobré nad Sázavou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1: Ranné stadium tornáda poblíž vsi Chřenovice.

Obr.2: Mapa zasažené oblasti tornáda (tornád).

Podle zprávy CHMU, více na http://www.chmi.cz/torn