html>

Ledeč nad Sázavou

 

 

      Historie:  
První písemné zmínky pocházejí z 12. století, kdy se v písemných pramenech objevuje vladyka Zikmund z Ledče. Status města obdržela Ledeč roku 1576. V 60-tých letech byla Ledeč dokonce okresním městem.

      Okolí:
V blízkosti města se nachází vodní nádrž Švihov (Želivka) vybudovaná v 60-tých dvacátého století a jedno z nejoblíbenějších vodáckých míst v České republice - Stvořidla.

Statistiky:

Počet obyvatel:

počet obyvatel v roce 2003: 5 978

Obyvatelstvo Ledče nad Sázavou v roce 2004

CELKOVÝ POČET OBYVATEL k 31. 12. 2004: 5902 (2926 M, 2976 Ž)
Počet přihlášených osob k trvalému pobytu: 83 (42 M, 41 Ž)
Počet narozených dětí: 34 (14 M, 20 Ž)
Počet odhlášených osob: 159 (68 M, 91 Ž)
Počet úmrtí: 73 (43 M, 30 Ž)
Počet změn pobytu ve městě: 105 (53 M, 52 Ž)
Sňatky: 42
Rozvody: 15
Počet branců – ročník 1986: 54
Počet vydaných povolávacích rozkazů: 15
Počet žádostí o zrušení údaje o MTP: 14
Poskytnutí informací z informačního systému+údajů o TP: 37
Počet vydaných potvrzení o místu trval.pobytu: 140
Počet přijatých žádostí o vydání OP: 1297
Počet vydaných OP: 1275
Počet přijatých žádostí o vydání CP: 713
Počet vydaných CP: 687
Počet vydaných potvrzení o OP: 277

 

Souřadnice:
Nadmořská výška:  

Prapor Města Ledeč nad Sázavou

     

Obrázky:

Obr.1:Ledečský hrad od jihozápadu. Hrad byl postaven na ostrohu nad řekou Sázavou ve 13. stol. Prošel mnoha přestavbami - nejpatrnější jsou renesanční prvky (sgrafiti, lodžie na horním nádvoří)

 

Obr.2: Hrad ze severu. Hrad nebyl nikdy dobýván, ale několikrát vyhořel. Nejhorší požár zažil hrad na konci 19. stol., po kterém musela být zbořena kaple a snížen strop hlavního paláce o jedno patro.

Obr.3: Kostel sv.Petra a Pavla z přelomu 14. a 15. stol. Klenba hlavní lodě má žebra vytvořená z hlíny ledečskými hrnčíři v 16. století. Jedná se o evropský unikát.

 

Obr.4: Židovská synagoga ze 17. století, dnes je zde instalovaná galerie.